Om Gumøy

Gumøy er den 3. største øya i Kragerøskjærgården på ca 5000 mål.

Navnet har vært skrevet på ulike måter. Tidlig på 1500 tallet er øya kalt Guwøen. Deretter Gummu, Gumøe og nå Gumøy.
I Bygdebok for Skåtøy og Sannidal Bind 2 (1949) vises det til kilder som mener at øya kan være
oppkalt etter et oldnorsk mannsnavn, Gumo. Andre har ment at navnet kan komme av Gumi som
betydde ”ungt får”, det svenske dialektordet Gumma som betyr ”Hanfår” eller det oldnorske
Gummrr som betyr ”Vær”. I dag holder de fleste på at den siste betydningen, knyttet til sauerasen,
er den mest korrekte. Derfor kan vi si at den oldnorske ”Villsauen” som i dag ferdes på øya, er
kommet hjem!
Som de andre øyene i den tidligere Skåtøy kommune, har også Gumøy vært kirkegods, krongods,
adelsgods, grevgods, byborgergods, og så etter hvert igjen bondegods, slik det antas at øyene,
før de ble kirkegods, var bonde – eller selveiergods.
Fra omkring år 1500 ser det ut til at Gumøy var delt i tre deler: Vest-Gumøy, Midt-Gumøy
og Øst- Gumøy. I 1528 bodde det en mann som het Andulf her. Han betalte avgift til kongens
kroning, derfor har man funnet hans navn. Hvilken del han bodde på, er ikke oppgitt.
(Utdrag fra Gumøykartet)

 

Kart

Det er laget et kart med turstier, informasjo og lokalhistorie. Dette er å få kjøpt for 100kr på Signalen eller hos Ballestad og Isnes.

Dersom noen ønsker kartet tilsendt skal det la seg ordne.

I tillegg kan du finne kart over Gumøy på Norgeskart og MTBmap.