Veiavgift

Veiavgift gjeldene fra og med 2017

Veiavgift gjeldene fra og med 2017 settes til kr. 1000,- pr. husstand – eier/deleier av eiendom. Dette gjelder både fastboende og fritidseiendommer.

Betalt avgift gir rett til fri bruk av en bil (der hvor eiendommen har denne retten) – bruk utover dette betales i kassen på Tangane. Besøkende skal også betale i kassen på Tangane. For fritidseiendommer som ønsker å betale for sine besøkende settes årlig avgift til kr. 2000,- pr. husstand-eier/deleier av eiendom.

Fastboende har rett til fri bruk av kjøretøy og besøkende til fastboende trenger heller ikke å betale avgift forutsatt at avgiften på 1000kr er betalt.

Ved større utbygninger som medfører ekstra slitasje på veiene avtales en engangsavgift.

Det henstilles til alle å begrense kjøringen i sommerhalvåret.