Styret

Styreleder:
Petter Abrahamsen

Styremedlemmer:
Morten Andersen
Wenche Hestvik Ellegård
Yngvar Olsen
Eva Isnes
Marie Ballestad Sørensen

Varamedlemmer:
Aase Herstad Simonsen, Terje Abrahamsen og Anne Ballestad.

Valgkomitè:
Erik Ballestad og Bjørg Ellegård Andersen.