Møter og referater

Innkalling til Årsmøte 2017:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2016

LØRDAG 13.MAI KL.14 – 16 PÅ ELLEGÅRDLÅVEN

 

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Eventuelt

 

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret, ved leder, i hende innen 6.mai.
Sendes på mail til jan-petter.abrahamsen@no.abb.com
Mvh. Styret i Gumøy vel

 

Fra fjorårets årsmøte:

Valgkomitèens innstilling:

Leder:                                     Petter Abrahamsen, gjenvalgt som leder for 1 år
Kasserer:                                 Morten Andersen, valgt for to år
Sekretær:                                 Wenche Hestvik Ellegård, ikke på valg
Representant for hyttefolket:     Yngvar Olsen, valgt for to år
Styremedlem:                           Eva Isnes, ikke på valg
Data ansvarlig:                        Marie Ballestad, valgt for to år
Varamedlemmer:                      Aase Herstad Simonsen, Terje Abrahamsen og Anne Matre Ballestad,
alle valgt for 1 år

Valgkomitèens innstilling ble fulgt, og alle ble valgt ved akklamasjon.

Ny valgkomitè: Erik Ballestad og Bjørg Ellegård Andersen

 

 


Årsmøte 2016:
Last ned møtereferat fra årsmøte 2016