Skilting, stirydding og kart

Gumøy vel ønsker å gjøre det lettere å finne frem på øya og har et prosjekt med skilting av veier og stier og oppsett av kart.

Det er satt opp et stort kart på Tangane ved ventebua.

Det er også skiltet i mange kryss til de viktigste stedene på øya.

Vi holder på å rydde stier etter vinterens herjinger, men ta gjerne med tursagen i sekken dersom du er ute å går.

Vi har fått støtte fra Sparebanken Sør, Tide Forsikring og Kragerø kommune til skilt og kart.

Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2017 vil bli holdt lørdag 9. juni kl 1300 – 1500 på låven hos Ellegård.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Eventuelt

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret, ved leder, i hende innen 2.juni.
Sendes på mail til jan-petter.abrahamsen@no.abb.com