Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2017 vil bli holdt lørdag 9. juni kl 1300 – 1500 på låven hos Ellegård.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Eventuelt

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret, ved leder, i hende innen 2.juni.
Sendes på mail til jan-petter.abrahamsen@no.abb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *